Email Us
export_bd@asiatic.co.th

Call Center
+66 (02) 073 0977

shopping
@asiaticshop

ส่งต่อความดีโครงการฝึกวิชาชีพ
การทำอาหารนานาชาติและขนมไทยในทัณฑสถานหญิงกลาง

ส่งต่อความดีโครงการฝึกวิชาชีพการทำอาหารนานาชาติและขนมไทยในทัณฑสถานหญิงกลาง

สอนทำเมนูวุ้นกะทิหน้าดอกไม้

วัตถุดิบจากผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าว โคโค่แม็ก และ กะทิ อัมพวา

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 คุณถิรดา ตันตยาภรณ์  ได้นำทีมผู้สอน เข้าร่วมโครงการฝึกวิชาชีพการทำอาหารนานาชาติและขนมไทย สอนทำอาหารและขนมให้แก่ทัณฑสถานหญิงกลาง ณ เรือนจำกลางสมุทรปราการ เพื่อฝึกทักษะอาชีพและพัฒนาตนเอง นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษแล้ว โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเมนูอร่อย ๆ อย่างเมนูวุ้นกะทิหน้าดอกไม้

เมนูวุ้นกะทิหน้าดอกไม้วัตถุดิบจากผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าว โคโค่แม็ก และ กะทิ อัมพวา

ขอขอบคุณ: คุณถิรดา ตันตยาภรณ์

Shared this :