News
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content. link to bypass the detection if you wish.
 
พนักงานเอเชียติคร่วมกิจกรรมวันพ่อ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ

นักงาน บริษัท เอเชียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ปั๊มรุจิราออยล์ โดย อบต. แพรกหนามแดง จ.สมุทรสงคราม ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงดนตรี บทเพลงพระราชนิพนธ์ บูธนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรกันอย่างพร้อมเพรียง

Milky Coco

 
ประมวลภาพกิจกรรมวันพ่อ ๒๕๕๔
 
 
CocoMax CoCo My Way CocoOriental Ampawa Oriental Chef CocoWay CocoMix Milky Coco Sincere
CocomaxThailand CoCo fanpage Myway Fanpage Coco Fanpage Ampawa Fanpage Oriental Chef Coconut Milk Fanpage     Milky Coco Fanpage Sincere Coconut Milk Fanpage
ISO9001 Orthodox Union HACCP
We are certified with HACCP and ISO9001
 Contact Us
Your e-mail : 
Your country : 
Code :  «
Your message : 
 
Copyright ©2010 by Asiatic. All Rights Reserved. Visit our corporate website