English (US)ThaiChinese(Simplified)FrenchJapaneseDeutschSpanishSvenskaKoreanArabicDutchRussianItaliano
   
   
 News
 
 
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content. link to bypass the detection if you wish.
 
เอเซียติคร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์
“ วันกตัญญูสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทยฯ ” เมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา

  มื่อวันอังคารที่ 12 เมษายน 2554 ณ วัดเจริญรัตนาราม อัมพวา จ.สมุทสงคราม พนักงานเอเซียติคได้เข้าร่วมกิจกรรม “ งานวันกตัญญสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทยและสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ที่ทางองค์การ บริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงจัดขึ้น เพื่อเป็นการมุ่งอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเป็นประจำทุกปี และเพื่อความเป็นสิริมงคลภายในงานได้มีการสรงน้ำพระ สรงน้ำผู้สูงอายุ เป็นการต้อนรับปีใหม่ไทย อีกทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรม วันสงกรานต์ตลอดทั้งวัน โดยมีการบริการตรวจสุขภาพฟรี จากโรงพยาบาลอัมพวา บริการตัดผมพรี กิจกรรมนันทนาการ เช่น กิจกรรม เข้าจังหวะ กีฬาพื้นบ้าน เลี้ยงอาหารกลางวัน ซึ่งในปีนี้พนักงานเอเซียติค เข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งไฮไลท์กิจกรรมที่ไม่มีการพลาด คือ การเล่นน้ำสงกรานต์อย่างสนุกสนาน เนื่องจากประชาชนทั่วไปให้ความสนใจมาเที่ยวชมงานอย่างหนาแน่นทุกปี และในปีนี้ก็ยังอัดแน่นด้วยกิจกรรมที่สนุกสนานมากมาย
ประมวลภาพกิจกรรมวันสงกรานต์    
 
 
CocoMax CoCo My Way CocoOriental Ampawa Oriental Chef CocoWay CocoMix Milky Coco Sincere
CocomaxThailand CoCo fanpage Myway Fanpage Coco Fanpage Ampawa Fanpage Oriental Chef Coconut Milk Fanpage     Milky Coco Fanpage Sincere Coconut Milk Fanpage
ISO9001 Orthodox Union HACCP
We are certified with HACCP and ISO9001
 Contact Us
Your e-mail : 
Your country : 
Code :  «
Your message : 
 
Copyright ©2010 by Asiatic. All Rights Reserved. Visit our corporate website