นโยบายการจัดส่งสินค้า

หลังจากที่ท่านได้แจ้งการชำระเงินเข้ามาในระบบ ทางบริษัทฯ ใช้เวลาในการตรวจสอบยอดเงินจากท่านเป็นเวลา 1-2 วันทำการ (ขอสงวนสิทธิ์เวลาแจ้งยอดก่อน 10.00 น. ของวันทำการ หากเลยจากช่วงเวลาดังกล่าว เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบยอดเงินให้ในวันทำการถัดไป)
บริษัทฯ จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ลูกค้าได้รับ E-Mail ยืนยันการรับชำระค่าสินค้าที่มีการชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จเท่านั้น
ระยะเวลาในการจัดเตรียมสินค้า 1-2 วันทำการ (หลังได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จเท่านั้น)
เมื่อสินค้าพร้อมส่ง ลูกค้าจะได้รับอีเมล์นัดหมายการจัดส่งสินค้าจากเจ้าหน้าที่ฯ
การจัดส่งสินค้า แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
   - จัดส่งฟรีถึงที่หมายตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในพื้นที่ให้บริการ (By Asiatic Delivery) : จะจัดส่งสินค้าโดยรถขนส่งสินค้าของบริษัทฯ หลังจากลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น
   - จัดส่งฟรีถึงที่หมายตามที่อยู่ที่ระบุไว้ นอกพื้นที่ให้บริการ (By Thailand Post Delivery) : จะจัดส่งสินค้าโดยผ่านบริษัทรับฝากพัสดุในประเทศ หลังจากลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น
ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า จะอยู่ที่ 4-10 วันทำการ โดยประมาณ ขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดส่งสินค้า
ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งสินค้า เมื่อได้ทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว
บริการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น สำหรับการจัดส่งสินค้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส)
ระยะเวลาในการจัดส่งจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ โดยทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้ตามความเหมาะสม
ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเป็นเวลาประมาณการ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง โดยไม่นับวันเสาร์ - อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ ระยะเวลาการจัดส่งอาจล่าช้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาล
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า